Privacyverklaring

TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF G.W. DE KRIJGER

Gevestigd aan de Beltstraat 60 te Hippolytushoef, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF G.W. DE KRIJGER

Gerrit de Krijger
Beltstraat 60
1777 HD  Hippolytushoef
Telefoon: 06 53 19 35 65

Website: https://www.gdekrijger.nl

E-mail: post

 

 

Functionaris gegevensbescherming van TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF G.W. DE KRIJGER is G.W. de Krijger

Hij is te bereiken via post

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF G.W. DE KRIJGER verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Bedrijfsnaam

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Straat

- Huisnummer

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Postcode

- Woonplaats

- Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via post, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF G.W. DE KRIJGER verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF G.W. DE KRIJGER verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF G.W. DE KRIJGER neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF G.W. DE KRIJGER) tussen zit. 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF G.W. DE KRIJGER bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF G.W. DE KRIJGER is wettelijk verplicht om de door u verstrekte persoonsgegevens 7 jaar te bewaren. 

Dit is om fiscale en administratieve redenen.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF G.W. DE KRIJGER deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF G.W. DE KRIJGER blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF G.W. DE KRIJGER uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF G.W. DE KRIJGER gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF G.W. DE KRIJGER en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar post

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klachten afhandeling

TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF G.W. DE KRIJGER wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF G.W. DE KRIJGER neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via post. TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF G.W. DE KRIJGER heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall.

- Password manager voor het veilig genereren en opslaan van wachtwoorden

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun uw zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op januari 2019.

Menu